Białe plamy w akceptacji kart płatniczych a wykluczenie finansowe

Lokalne uwarunkowania akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce. Białe plamy w akceptacji kart płatniczych a wykluczenie finansowe.” to badanie realizowane przez Panią dr Agnieszkę Huterską we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na zlecenie Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości. 

Raport jest kontynuacją corocznego projektu badawczego, realizowanego w ramach Warto Bezgotówkowo. Celem badania jest pogłębienie analiz nt. regionów w Polsce, które nie mają rozwiniętej infrastruktury bezgotówkowej.

Zobacz TUTAJ

ZBP/WIB: co trzeci polski senior kupuje i płaci online

Seniorzy częściej korzystają z bankowości internetowej, a w przestrzeni cyfrowej czują się raczej bezpiecznie. Jednocześnie, osoby starsze w większości oceniają swój poziom wiedzy cyfrowej jako przeciętny. Ponadto, chętnie korzystają z usług bankowych – rachunku osobistego czy karty płatniczej, a 42%senioróww Polsce nie odczuwa przy tym większych problemów w kontakcie z bankowością. Jednocześnie, blisko połowa seniorów (49%) przyznaje, że w razie potrzeby uzyskania informacji dotyczących cyfrowych usług finansowych, zwróciłoby się o poradę do pracownika instytucji finansowej podczas wizyty w oddziale. To główne wnioski z badania „InfoSenior 2023” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP).

Badanie „Info Senior 2023” pokazuje, że coraz więcej polskich seniorów korzysta z usług bankowości internetowej, jednak najpopularniejszym produktem bankowym wśród osób starszych wciąż pozostaje tradycyjny rachunek osobisty, którego posiadanie deklaruje aż 95% respondentów  wieku powyżej 60. roku życia. Osoby starsze często korzystają także z kart płatniczych (84%) i rachunków oszczędnościowych (44%). Blisko co trzeci badany deklaruje posiadanie kredytu lub pożyczki.

Wzrost aktywności internetowej osób starszych odzwierciedlają liczby. Aż 82% badanych seniorów posiada konto internetowe w banku, a płacenie gotówką także wśród osób starszych zaczyna być mniej popularne niż jeszcze kilka lat temu. Jak wynika z raportu, ¾ badanych opłaca już większość swoich zakupów kartami płatniczymi, a za zakupy
w internecie co trzeci ankietowany płaci online.

Powyższe dane rodzą pytania o bezpieczeństwo w sieci. Przeszło połowa seniorów, biorących udział w badaniu WIB negatywnie ocenia swój poziom wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu, w tym bankowości internetowej. Aż 55% z nich deklaruje jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. W porównaniu z badaniem z 2019 roku wzrósł także odsetek osób starszych , które mimo korzystania z internetu polegają bardziej na intuicji niż zasadach bezpieczeństwa i oceniają swój poziom wiedzy jako słaby (10%).

Wyniki raportu wskazują także, że wśród osób powyżej 60. roku życia, media są głównym źródłem czerpania wiedzy o cyberbezpieczeństwie (65%). Seniorzy takie informacje uzyskują również od pracowników instytucji finansowych (28%) i od rodziny (27%). Wnioski z badaniajasno wskazują, że seniorzy coraz chętniej korzystają z nowych technologii i robią to
w sposób zręczny i samodzielny. Firmy i instytucje powinny zwrócić uwagę na potrzeby
i oczekiwania seniorów, oferując im usługi i produkty dostosowane do ich potrzeb.

Autorzy badania „Info Senior 2023” przypominają również o tym jak ważne jest promowanie wiedzy o bezpieczeństwie w sieci i cyberzagrożeniach wśród seniorów. Często nie są oni zaznajomieni z najnowszymi metodami i zagrożeniami w cyberprzestrzeni, co czyni ich bardziej podatnymi na oszustwa. Istotna jest także finansowa edukacja seniorów. Poprzez udostępnianie im odpowiednich narzędzi i informacji, seniorzy mogą lepiej zarządzać swoimi finansami i uniknąć problemów związanych z brakiem oszczędności. Finansowa edukacja jest kluczowa dla zapewnienia seniorom bezpiecznej i stabilnej przyszłości finansowej.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzą działania wielu instytucji sektora finansowego, jak choćby fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Polska Bezgotówkowa, realizujących wspólnie Projekt „Warto Bezgotówkowo”, w ramach którego z okazji Dnia Babci i Dziadka 2023, przygotowano akcję „Międzypokoleniowo Bezgotówkowo”. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi młodego pokolenia, zwłaszcza studentów,na problematykę poruszania się seniorów po świecie bezgotówkowych płatności oraz zachęcenieich do wspierania swoich rodziców, dziadków i babć w poznawaniu zasad i sposobówbezpiecznego korzystania
z nowoczesnych form płatności.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu br. przez Instytut Badań Pollsterna próbie 525 osób powyżej 60. roku życia. Badanie przeprowadzono na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości
w ramach projektu Aktywny Senior i kampanii Warto Bezgotówkowo.

Więcej szczegółów w prezentacji z badania „InfoSenior 2023” na stronach www Warszawskiego Instytutu Bankowości (www.bde.wib.org.pl), Fundacji Polska Bezgotówkowa (www.gotowibezgotowkowi.pl) oraz Związku Banków Polskich (www.zbp.pl).

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Personal PR

Katarzyna Gaudyn, katarzyna.gaudyn@personal-pr.pl, tel. 513 740 857

Warszawski Instytut Bankowości Eliza Rokicka, erokicka@wib.org.pl,tel. 602 127 710

Lekcja on-line z Joanną Erdman, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

14 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie z Joanną Erdman, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Wzięło w nim udział blisko 2700 uczniów z 214 klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wydarzenie odbyło się w formie ogólnopolskiej lekcji on-line. Temat lekcji: Klucz do sukcesu czy wymóg codzienności – o kompetencjach cyfrowych i zawodach przyszłości.

Lekcja zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Warto Bezgotówkowo” realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.

Podczas lekcji poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Czym są kompetencje cyfrowe i dlaczego są tak potrzebne w dzisiejszym świecie?,
 • Jakie są zawody przyszłości?,
 • Jak poszerzać swoje kompetencje zawodowe?,
 • Co oznaczają takie hasła jak reskilling, upskilling czy lifelong learning?,
 • Jak zmieniać życie zawodowe w portfolio mikrokarier?

Tydzień Płatności Bezgotówkowych 2022

W dniach 24-30 października br. Fundacja Polska Bezgotówkowa wystartowała promocją Tygodnia Płatności Bezgotówkowych.

Konsumenci świętowali Tydzień Płatności Bezgotówkowych poprzez udział w Konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Cała akcja oparta była na wątku edukacyjnym, ponieważ konkurs realizowany był w 7 kategoriach powiązanych z 7 obszarami płatności bezgotówkowych:

 1. Bezgotówkowi Lokalnie (Transakcje bezgotówkowe w lokalnych sklepach).
 2. Bezgotówkowi mobilni (Płatności bezgotówkowe za transport / komunikację).
 3. Bezgotówkowi internetowi (Płatności za usługi z dowozem – jedzenie, e-commerce).
 4. Technologiczni Bezgotówkowi (Płatności przy pomocy telefonów, zegarków).
 5. Kulturalni Bezgotówkowi (Zakup biletów do kina, teatru, koncert, wydarzenie kulturalne, wystawa, muzeum).
 6. Bezgotówkowi Subskrybenci (Płatność za usługi subskrypcyjne).
 7. Dobroczynni bezgotówkowi (Płatności bezgotówkowe na rzecz organizacji charytatywnych).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie oraz zapraszam do śledzenia dalszych działań organizowanych w ramach Warto Bezgotówkowo. 

Przewiń na górę