Badanie Visa wskazuje kluczowe czynniki rozwoju inteligentnych miast i podpowiada, jak podnieść jakość codziennych podróży

Visa, we współpracy z Uniwersytetem Stanforda, opublikowała wyniki jednego z największych badań na świecie, w którym bierze pod lupę rosnące zapotrzebowanie na transport publiczny i prywatny, a także znaczącą rolę, jaką handel elektroniczny odgrywa w zrównoważonym rozwoju w tym obszarze.

Jak wynika z danych opublikowanych przez ONZ[i], do 2050 roku 68 proc. ludności na świecie będzie mieszkać w ośrodkach miejskich – zaś liczba “megamiast” o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 milionów w tym samym czasie zwiększy się z 43 do 51.

Korzystając z doświadczenia zdobytego we współpracy z podmiotami zarządzającymi transportem publicznym, firmami motoryzacyjnymi i startupami technologicznymi, Visa zleciła opracowanie raportu “Przyszłość transportu: mobilność w dobie megamiast”. Ma on umożliwić wgląd w obecne i przyszłe wyzwania, przed jakimi stoją osoby poruszające się codziennie po miastach. Kluczowe wnioski zestawiono w raporcie z przeglądem już istniejących jak i powstających właśnie innowacji, które wybrane zostały przez ekspertów z Uniwersytetu Stanforda – pozwala to lepiej zrozumieć luki technologiczne stanowiące przeszkodę dla pokonywania trudności związanych ze wspomnianymi wyzwaniami.

Realizacja płatności jest nieodzownym elementem korzystania ze środków transportu. Jej znaczenie będzie rosło wraz ze wzrostem adaptacji płatności cyfrowych w komunikacji miejskiej, czy też za parkowanie i wypożyczanie rowerów oraz hulajnóg. 

Jak wyjaśnia Mike Lemberger, SVP, Product Solutions Europe, Visa, “Rozwój miast, w których żyjemy, uzależniony jest od tego, w jaki sposób będziemy rozwijać transport i mobilność. Visa wraz ze swoimi partnerami ma w tym względzie istotną rolę do odegrania, zarówno w obszarze podnoszenia jakości doświadczenia płatniczego dla milionów osób poruszających się codziennie po miastach, jak i wspierania władz odpowiedzialnych za transport publiczny w ich dążeniu do tworzenia zrównoważonych rozwiązań, podnoszących komfort użytkowników komunikacji miejskiej”.

Jak zauważa Dr Herman Donner z Uniwersytetu Stanforda będący współautorem raportu, “przyglądając się dzisiejszym technologiom, można wskazać wiele rozwiązań podnoszących komfort codziennego podróżowania.  Jednak żadnego z nich nie można rozpatrywać w odosobnieniu. Kluczowa jest identyfikacja właściwych technologii, umożliwiających wprowadzenie bazujących na nich produktów na rynek. Dopiero wtedy można je wdrażać, w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych podmiotów – w tym dostawcami rozwiązań z zakresu mobilności, firmami technologicznymi, właścicielami infrastruktury i władzami odpowiedzialnymi za transport publiczny. Z naszych badań wynika, że wiele małych, stopniowych zmian może znacząco wpłynąć na to, jak ludzie postrzegać będą swoje codzienne podróże po mieście – czy będzie to na przykład pomoc w znalezieniu miejsca do parkowania, podpowiedzi o różnych cenach paliwa w różnych punktach miasta, czy zaplanowanie podróży komunikacją publiczną”.

Badanie przeprowadzono na grupie 19 000 konsumentów mieszkających w 19 krajach. Pozwoliło to zidentyfikować istotne wyzwania, przed którymi stoją rozrastające się miasta, w tym:

KLUCZOWE TRENDY (GLOBALNE)

Czas dojazdu do pracy: 

Korzystanie z samochodu:

Korzystanie z transportu publicznego:

Płatności:

PIĘĆ GŁÓWNYCH REKOMENDACJI VISA

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu dostępnego pod adresem: https://vision.visaeurope.com/blogs/future-of-transportation


[i] Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2018 Revision of World Urbanization Prospects


Kampania Warto Bezgotówkowo

Partnerzy Główni

Związek Banków Polskich - Logo

Kampanię wspierają

Diners Club - Logo
Visa - Logo

Inicjator

Koordynator

Patroni medialni

aleBank.pl
Miesięcznik Finansowy BANK - Logo
TV Student - Logo