Rosnący trend płatności bezgotówkowych w polskich wsiach

Zjawisko popularyzacji nowoczesnych form płatności jest szczególnie widoczne w dużych miastach. Płatności zbliżeniowe z użyciem karty, smartfona czy BLIK-a są tam już właściwie standardem. Obrót bezgotówkowy jest także coraz powszechniejszy w gminach wiejskich i mniejszych miejscowościach, jednak rozwój tych transakcji jest tam nieco wolniejszy. Potwierdzają to wyniki najnowszego badania „Białe plamy w akceptacji kart płatniczych a wykluczenie finansowe” opublikowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Warto Bezgotówkowo”.

Wyniki badania pokazują, że liczba punktów handlowo-usługowych, w których mieszkańcy deklarują możliwość płatności kartą systematycznie rośnie. W 2021 r. potwierdza to 46,30% ankietowanych. Przypomnijmy, że w poprzednich latach było to: 44,20% (2020), 42,26% (2019) oraz 41,25% (2018).

Jednocześnie zmniejsza się także liczba wsi, w których mieszkańcy nie mogą zapłacić bezgotówkowo. W 2021 r. jest to 53,70%, co w porównaniu do 2018 roku (58,75%) oznacza spadek o ponad 5 punktów procentowych. Warto również podkreślić, że systematycznie zmniejsza się liczba sklepów, w których można zapłacić wyłącznie gotówką. W badaniu z 2018 r. w 19,54% wsi był przynajmniej jeden sklep, ale można w nim było płacić tylko gotówką, natomiast w 2021 r. liczba ta istotnie maleje – do 8,23%.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na wzrost popularności transakcji bezgotówkowych w mniejszych miejscowościach i wsiach. Bardzo nas ten trend cieszy, bo pokazuje, że Polacy chcą płacić wygodnie i bezpiecznie. Powinniśmy mieć taką samą możliwość, by za zakupy zapłacić kartą, smartfonem czy zegarkiem, zarówno w małym wiejskim sklepie, jak i dużym centrum handlowym.

Miejsce zamieszkania nie powinno przecież ograniczać dostępu do nowoczesnych form płatności – komentuje Grażyna Ciurzyńska, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, Partner Strategiczny kampanii edukacyjno-informacyjnej „Warto Bezgotówkowo”.

W Polsce wciąż wstępują tzw. białe plamy płatnicze. Pomimo tego zauważalny jest jednak trend popularyzacji płatności bezgotówkowych na terenach wiejskich oraz zwiększenie dostępności tego rodzaju płatności. Wspomniane zjawisko najlepiej obrazuje wykres ujęty w badaniu, który jednoznacznie pokazuje coraz większą dostępność płatności bezgotówkowych w większości branż m.in. sklepach spożywczych, aptekach czy stacjach paliw.

Badanie ma na celu pokazanie na jak wielu obszarach wiejskich występuje zjawisko tzw. białych plam, czyli miejscowości, w których jest przynajmniej jeden punkt handlowo-usługowy, ale mieszkańcy nie mogą w nim zapłacić bezgotówkowo. Analiza przygotowywana jest cyklicznie przez zespół badawczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Badanie zostało zrealizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Warto Bezgotówkowo”.

Kampania „Warto Bezgotówkowo” jest realizowana pod patronatem Ministerstwa Finansów, na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa. Jej inicjatorem jest Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Badanie dostępne jest w zakładce Materiały

Dostępne jest również badanie „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2021” – badanie można znaleźć na stronach kampanii (WartoBezgotowkowo.pl) oraz WIB (www.wib.org.pl).

Kontakt dla mediów:

Julia Dobrzańska

jdobrzanska@wib.org.pl

tel. 512 458 762

Wykład otwarty online – „Waluty cyfrowe i zdecentralizowane finanse” w ramach projektu Warto Bezgotówkowo

Zapraszamy do udziału w wykładzie online dra Pawła Widawskiego, Wiceprezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, pt.: „Waluty cyfrowe i zdecentralizowane finanse – nowy etap rozwoju innowacji finansowej”.

Wykład online odbędzie się we wtorek 16 listopada 2021r. o godz. 13.00 na platformie ClickMeeting. Czas trwania wykładu: 60 minut.

W trakcie wykładu zostaną poruszone m.in. następujące treści:

– Czym są kryptoaktywa?  

– Czym są waluty cyfrowe banków centralnych?

– Zdecentralizowane finanse (DeFi) a tradycyjny sektor finansowy.

– Jak zdecentralizowane finanse wpłyną na rozwój innych sektorów (Web.3.0, metaverse, NFT).

Prelegent: dr Paweł Widawski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności oraz członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Leadership Academy for Poland.

W wykładzie online można uczestniczyć na dwa sposoby:

1. Rejestrując się indywidualnie, poniżej link rejestracyjny wraz z instrukcją, lub

2. Zachęcamy pracowników naukowo-dydaktycznych do udostępnienia w czasie rzeczywistym transmisji online podczas swoich zajęć na ekranie w sali wykładowej. Rejestruje się wykładowca, natomiast studenci oglądają wykład w sali na ekranie. W takim przypadku studenci także mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa, jedynie będziemy potrzebować listy obecności – najlepiej w excelu w osobnej kolumnie Imię i w osobnej Nazwisko. Szczegóły odnośnie listy proszę uzgodnić z Marcinem Wąsik-Wiszniewskim – marcin.wasik@nzb.pl .

Rejestracji na wykład online można dokonać od razu po otrzymaniu maila, sugerujemy nie później niż 15 min przed rozpoczęciem wykładu:

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz adres e-mail):

https://bde.clickmeeting.com/waluty-cyfrowe-i-zdecentralizowane-finanse-nowy-etap-rozwoju-innowacji-finansowej-wyklad-fpb/register?_ga=2.194436836.857600966.1636377988-1833075133.1584278932

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu online, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji (gdyby nie było maila w skrzynce głównej należy sprawdzić Spam lub inne foldery poczty).

Wykład online ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Czat będzie moderowany.

WAŻNE: W wykładzie online można uczestniczyć korzystając najlepiej z komputera/laptopa (także można korzystać ze smartfonu lub tabletu) używając aktualnej przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Edge. Najlepiej skorzystać z aktualnej wersji przeglądarki Google Chrome.

CERTYFIKAT: Każdy uczestnik po wykładzie otrzyma maila z podziękowaniem wraz z linkiem do certyfikatu uczestnictwa (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko).

Studenci uczestniczący w wykładzie online poprzez udostępnienie transmisji w sali wykładowej otrzymają certyfikat (w pdf) od wykładowcy (jeśli wykładowca prześle listę obecności – imię i nazwisko w osobnych kolumnach).

Forum Usług Płatniczych 2021

20 października 2021 r. odbyło się Forum Usług Płatniczych, konferencja została zorganizowana podczas Tygodnia Płatności Bezgotówkowych, realizowanego w ramach kampanii Warto Bezgotówkowo.

Konferencję otworzył Włodzimierz Kiciński, Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Następnie, Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego  w Narodowym Banku Polskim przedstawił najważniejsze aktualnie wyzwania związane z płatnościami. Zwrócił uwagę m.in. na upowszechnienie płatności natychmiastowych, rozwój rozwiązań biometrycznych w płatnościach, zmianę standardu komunikatów płatniczych na ISO 20022 i wprowadzenie przez EBC cyfrowego euro. – Polski rynek usług płatniczych i system płatniczy działają efektywnie i dobrze. Jestem pewien, że poradzimy sobie ze wszystkimi wyzwaniami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym – podsumował swoje wystąpienie przedstawiciel NBP.

Nowe formy płatności stanowią również wyzwanie dla konsumentów. Działania edukacyjno-informacyjne w tym zakresie prowadzi Warszawski Instytut Bankowości. – W ramach kampanii Warto Bezgotówkowo, w której integrujemy kilkaset podmiotów, takich jak banki, wydawcy kart i agenci rozliczeniowi dotarliśmy już bezpośrednio do ponad 350 tys. osób. Przez tę edukację mamy na celu wsparcie rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce, promowanie postaw związanych z cyberbezpieczeństwem oraz inspirowanie do korzystania z płatności bezgotówkowych – powiedział Michał Polak, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Pandemia wprowadziła dużo zmian w życiu gospodarczym, w regulacjach i zachowaniach konsumentów. W roku 2020 na początku pandemii bardzo wzrosło zapotrzebowanie na gotówkę, ale wraz z końcem pandemii popularność płatności bezgotówkowych znów zaczęła rosnąć. Pod koniec 2020 r. po raz pierwszy w historii płatności bezgotówkowe większość, czyli 51 proc. wartości transakcji stanowiły płatności bezgotówkowe – stwierdziła Joanna Erdman, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa – partnera strategicznego kampanii edukacyjno-informacyjnej Warto Bezgotówkowo. Podkreśliła również, że w minionym roku liczba terminali płatniczych przekroczyła milion, a obrót bezgotówkowy wspierała też postępująca cyfryzacja życia publicznego, o czym świadczy choćby ponad 4 mln założonych nowych profili zaufanych. Rozwój płatności bezgotówkowych potwierdzają również badania przeprowadzone przez Warszawski Instytut Bankowości, z których wynika, że jedynie co piąty Polak najbardziej lubi płacić gotówką, zaś blisko 80 proc. osób woli płatności bezgotówkowe.

Pierwszą część konferencji zakończył panel dyskusyjny dotyczący przyszłości nowoczesnych form płatności, w którym wzięli udział Paweł Jaroszek, Wiceprezes ZUS, Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Paweł Placzke, Dyrektor w PKO BP oraz przedstawiciele wystawców kart płatniczych: Kamila Kaliszyk, Dyrektor w polskim oddziale Mastercard Europe i Adrian Kurowski, Dyrektor w Visa Europe. Paneliści wśród najważniejszych trendów w płatnościach wymienili wzrost znaczenia płatności mobilnych, do rozwoju których przyczyni się m.in. wdrożenie zbliżeniowej usługi BLIK. Innym trendem jest wzrost rozwój znaczenia płatności niewidzialnych. Dużo uwagi poświęcono również zagadnieniu rozwiązań biometrycznych w technologiach płatniczych oraz kwestii cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń przeciw praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Polacy w większości płacą bezgotówkowo, ale w sprawie przyszłości gotówki są podzieleni

Blisko 65% Polaków jako najczęstszą formę płatności wybiera kartę płatniczą, z której najchętniej korzystamy w centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych (76%), a także na stacjach benzynowych (52%). Wśród badanych 31% nie zauważa większych trudności w płaceniu bezgotówkowo. Coraz więcej Polaków uważa również, że rozwój nowoczesnych płatności w Polsce powinien przyspieszyć – to zdanie 36% respondentów, czyli aż o 10 p. p. więcej niż w 2020 r. To główne wnioski z badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2021” zaprezentowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB), w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Warto Bezgotówkowo”, której Partnerem Strategicznym jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Popularność płatności bezgotówkowych sukcesywnie rośnie, a pandemia COVID-19 jedynie utrwaliła ten trend. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez pracownię Pollster na zlecenie WIB, 22% Polaków deklaruje, że ich podstawową formą płatności jest gotówka. Z kolei, wśród płatności bezgotówkowych najlepiej przyjęły się te przeprowadzane za pomocą karty płatniczej (55%), kodu BLIK (35%) oraz poprzez płatności internetowe oferowane m. in. przez system PayPal czy Przelewy24 (32%).

– Dynamiczny rozwój transakcji bezgotówkowych jest już utrwalonym trendem na polskim rynku – mówi Włodzimierz Kiciński, Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego. – Dzieje się to przy dużym udziale polskiego sektora bankowego, postrzeganego jako jednego z liderów cyfryzacji w naszym kraju. Jednocześnie pragnę podkreślić, że celem jest aby płatność kartą czy urządzeniem była możliwa w takim samym wymiarze i skali, jak w przypadku tradycyjnej gotówki. Oczywiście jednak obrót bezgotówkowy to także wiele korzyści płynących dla gospodarki i społeczeństwa – dodaje Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Według dostępnych danych, sieć infrastruktury obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle Europy w szybkim tempie rozwija się. Polacy chcą również korzystać z nowoczesnych płatności podczas wyjazdów zagranicznych (28%), ale także nie brakuje obaw z tym związanych. W konsekwencji 23% badanych przyznaje, że w przypadku wizyty w innym kraju woli płacić gotówką.

Z badania WIB wynika również, że mimo dużej popularności transakcji bezgotówkowych, Polacy wskazują miejsca, w których nie ma terminali płatniczych lub jest ich niewiele. Respondenci wskazują przy tym przede wszystkim targi i bazarki (61%), sklepy spożywcze oraz mniejsze punkty usługowe takie jak: szewc, krawiec, kwiaciarnia czy warsztat samochodowy (33%). Płatności bezgotówkowe są także coraz częściej dostępne w urzędach i instytucjach publicznych – jedynie 13% badanych wskazuje na deficyt terminali płatniczych w tych miejscach.

– Branża finansowa dynamicznie się rozwija, oferując przedsiębiorcom i klientom innowacyjne, cyfrowe, wygodne i oszczędne sposoby rozliczeń. Badanie wskazało, że konsumenci oczekują możliwości wyboru płatności nie tylko robiąc zakupy stacjonarne, ale również korzystając z rosnącej oferty zakupów i usług e-commerce. Dlatego też jako Fundacja poszerzamy naszą ofertę. Od początku października wystartowaliśmy z obsługą płatności online dla urzędów centralnych, samorządów, sądów i publicznej służby zdrowia. Dalszy rozwój płatności to budowa pełnych i kompleksowych ekosystemów płatności cyfrowych, łączących usługi, mieszkańców i przedsiębiorców – mówi dr Paweł Widawski, Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Blisko co piąty Polak preferuje płatności gotówką (21%), co powoduje, że są również częstymi użytkownikami bankomatów. Najczęściej wypłacane kwoty to przedział od 100 do 200 zł (25%). Nieco rzadziej (23%) są to wyższe wartości wahające się od 200 do 500 zł. Należy jednak także wskazać, że powoli ale rośnie odsetek osób deklarujących brak korzystania z bankomatu (wzrost z 8% w 2019 r. do 14% w 2021 r.).

Polacy, mimo rosnącego zainteresowania korzystaniem z karty, chcą jednak mieć możliwość decyzji co do formy płatności – 49% respondentów uważa, że tempo rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju powinno pozostać na dotychczasowym poziomie. Na szczególną uwagę zasługuję jednak fakt, że respondenci dużo częściej (wzrost o 10 p.p. do poziomu 36%) niż w roku ubiegłym podkreślali, że rozwój płatności bezgotówkowych powinien przyspieszyć, ograniczając tym samym rolę gotówki.

WIB zapytał również Polaków co mogłoby ich przekonać do częstszego korzystania z karty. 38% respondentów odpowiedziało, że byłyby to korzystniejsze warunki cenowe (38%) oraz możliwość płacenia bezgotówkowo w większej liczbie miejsc. Dla 27% respondentów przekonujący byłby fakt, że ta forma płatności stała się najbezpieczniejszą z możliwych.

Więcej informacji o badaniu i kampanii na WartoBezgotowkowo.pl
Materiały edukacyjne dostępne również na GotowiBezgotowkowi.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Karolina Matysek
karolina.matysek@personal-pr.pl
tel. 880 887 363

Julia Dobrzańska
jdobrzanska@wib.org.pl
tel. 512 458 762

Badanie dostępne jest w zakładce Materiały

Startuje Tydzień Płatności Bezgotówkowych 2021

W dniach 18-24 października br. odbędzie się tegoroczna edycja Tygodnia Płatności Bezgotówkowych. Na partnerów i uczestników akcji czekają różnorodne akcje oraz inicjatywy, takie jak m.in. debata ekspertów podczas Forum Usług Płatniczych, ogólnopolski wykład dla studentów czy konferencja prasowa z wynikami badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków”.

Tydzień Płatności Bezgotówkowych odbywa się w ramach programu edukacyjnego „Warto Bezgotówkowo”, który został zainicjowany przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, a koordynowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości. Już od kilku lat partnerem strategicznym programu „Warto bezgotówkowo” oraz prowadzonej kampanii jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Celem inicjatywy jest upowszechnianie obrotu bezgotówkowego, jako nowoczesnej
i bezpiecznej formy płatności wśród osób indywidualnych oraz firm i instytucji akceptujących płatności. Kampania ma na celu zachęcenie Polaków do aktywnego korzystania z płatności bezgotówkowych i wspieranie rozwoju nowoczesnej infrastruktury płatniczej.

Z roku na rok, kampania Warto Bezgotówkowo przyciąga coraz większe grono instytucji oraz partnerów, zainteresowanych popularyzacją wiedzy na temat płatności bezgotówkowych. Są to między innymi banki, organizacje kartowe, uczelnie, samorządy terytorialne oraz media. W tym roku patronem honorowym kampanii zostało Ministerstwo Finansów, a patronami instytucjonalnymi Związek Banków Polskich oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa. Partnerem strategicznym prowadzonych działań jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Do kampanii mogą przystąpić wszystkie podmioty zainteresowane upowszechnianiem wiedzy na temat obrotu bezgotówkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl.

KONTAKT:
Warszawski Instytut Bankowości
Julia Dobrzańska – Koordynator Kampanii
Tel. 512458762
e-mail: jdobrzanska@wib.org.pl

Jak zacząć płacić smartfonem lub smartwatchem? To bardzo proste!

Pandemia Covid-19 spowodowała wiele zmian w naszym życiu. Nie tylko coraz częściej pracujemy z domu, ale również chętniej korzystamy z płatności bezgotówkowych, w tym dokonywanych smartfonem czy smartwatchem. Sprzyjają one bowiem nim m.in. zachowaniu dystansu społecznego.

Zmianę nawyków związanych z płaceniem za zakupy można zauważyć w danych. Podniesienie wiosną tego roku limitu płatności zbliżeniowych do 100 zł bez podawania kodu PIN spowodowało, że coraz chętniej z nich korzystamy, również używając w tym celu telefonu lub zegarka. Na koniec czerwca br. ponad 75 proc. płatności kartami Visa w Europie odbywa się zbliżeniowo. W Polsce wzrost tego typu płatności wyniósł 5 proc. w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Wzrostem popularności cieszą się także zakupy w internecie, które możemy zrobić m.in. za pomocą aplikacji mobilnych. W czerwcu 2020 r. liczba transakcji w ramach zakupów online z wykorzystaniem kart Visa wydanych w Polsce wzrosła o 30 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.  Badania te wskazują, że Polacy chętnie korzystają z najnowszych rozwiązań i dostrzegają ich zalety.


Jak zacząć płacić telefonem lub zegarkiem?

Płacenie za pomocą urządzeń z podpiętą kartą Visa staje się coraz popularniejsze. Jednak wciąż sporo osób nie korzysta z tej funkcji lub nie wie jak to zrobić.  Dlaczego warto to zmienić?

Po pierwsze dlatego, że ten rodzaj płatności jest łatwy i szybki. Większość z nas ma telefon bądź inteligentny zegarek stale przy sobie, więc urządzenie, którym możemy zapłacić np. w sklepie, aptece lub w restauracji praktycznie zawsze mamy w zasięgu ręki. Kartę Visa możemy dodać do niego w trzech prostych krokach:

  1. Dodaj swoją kartę Visa do bezpłatnej aplikacji na smartfonie bądź zegarku, który obsługuje taką funkcję. Wiele urządzeń pozwala na czynność podobną do robienia zdjęcia, dzięki której dane z karty są szybko pobierane, a samodzielnie należy tylko wpisać kod CVV. Ten trzycyfrowy kod ten znajduje się na odwrocie karty, poniżej czarnego paska magnetycznego, najczęściej na białym tle.
  2. Gdy następnym razem pójdziesz do sklepu bądź kawiarni, zamiast szukać karty w portfelu, po prostu wyjmij telefon lub skorzystaj z zegarka i zbliż go do terminala. W Polsce wszystkie terminale przyjmują płatności zbliżeniowe, więc nie musisz się martwić, że nie będzie można użyć tej funkcji.
  3. Korzystając z terminala, potwierdź płatność odciskiem palca na ekranie smartfona lub pozwól urządzeniu zeskanować swoją twarz – niektóre aplikacje umożliwiają korzystanie z tych funkcji. W przypadku inteligentnego zegarka często nawet to dodatkowe potwierdzenie tożsamości nie jest potrzebne. Jednak będą sytuacje, w których możemy być poproszeni o podanie kodu PIN karty.


Bezpieczeństwo przede wszystkim

Płacenie telefonem lub zegarkiem jest nie tylko łatwe i szybkie, ale także bezpieczne. W przypadku zgubienia portfela często stresuje nas utrata dokumentów oraz kart płatniczych. Z kolei jeśli utracimy smartfon bądź smartwatch, nie musimy się martwić tym, że niepożądane osoby otrzymają dostęp do naszych środków. To dlatego, że gdy dodajemy kartę do aplikacji, jej dane zastępuje unikalny ciąg cyfr, czyli tzw. token. Dzięki niemu dane karty nie są dostępne dla niepowołanych osób. Dodatkowo, nawet jeśli zgubimy urządzenie z zapisanym tokenem, to nadal możemy korzystać z naszej fizycznej karty i nie musimy jej wymieniać. Token zawsze możemy zastrzec w banku, a w chwili odzyskania telefonu zawnioskować o nowy.

Kolejnym rozwiązaniem, które zapewnia bezpieczeństwo płatności telefonem lub zegarkiem jest biometria. Jak to działa? Biometria to sposób na rozpoznanie konkretnej osoby dzięki jej unikalnym cechom fizycznym, takim jak analiza odcisku palca lub skanu twarzy. Takie konkretne cechy są bardzo trudne do skopiowania bądź wykradzenia. Biometria jest wykorzystywana do potwierdzania płatności i coraz częściej rozwiązanie to jest dostępne w telefonach. Dzięki niemu bank bardzo łatwo może sprawdzić czy płatność została dokonana właśnie przez nas a nie przez nieuprawnioną do tego osobę. Biometria umożliwia również rozpoznawanie głosu bądź tęczówki oka. Tych funkcji możemy używać przy płatnościach zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i w internecie. Polscy konsumenci coraz chętniej przekonują się do korzystania z tego rozwiązania. Aż 73 proc. z nich uważa, że korzystanie z danych biometrycznych jest szybsze niż używanie haseł, a 76 proc. twierdzi, że jest to łatwiejsze. 92 proc. jest zdania, że rozpoznawanie linii papilarnych jest najbezpieczniejszą formą potwierdzania płatności.

W przypadku transakcji kartą dodatkowym zabezpieczeniem jest chargeback. Dzięki niemu możemy odzyskać nasze pieniądze, jeśli nie otrzymaliśmy towarów bądź usług, które zostały przez nas opłacone w sytuacji, gdy np. sprzedawca zbankrutował bądź zlikwidował działalność. Innymi przykładami mogą być sytuacje, w których otrzymaliśmy wadliwe produkty lub obciążono nas niewłaściwą kwotą lub cykliczną opłatą, z której zrezygnowaliśmy. W takim przypadku bank, który wydał nam kartę, może spróbować w naszym imieniu odzyskać pieniądze z banku danego sprzedawcy.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że używając telefonu bądź zegarka możemy być pewni, że korzystamy z prostych, szybkich i bezpiecznych płatności.  

Materiał powstał we współpracy z VISA

Przewiń do góry