Konkursy #WartoBezgotowkowo

Organizatorzy kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo” zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursach dla dzieci, młodzieży i studentów z atrakcyjnymi nagrodami.

Konkurs dla dzieci

Zadaniem uczestników jest narysowanie – w możliwie najciekawszy sposób swojej wymarzonej karty płatniczej

Oceniane będą:

Konkurs dla studentów

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie – w możliwie najciekawszy sposób swojej wizji idealnej aplikacji mobilnej do obsługi konta bankowego

Oceniane będą:

Prace należy przesyłać do końca października mailem na adres: konkurs@wartobezgotowko.pl. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zgodę rodzica/opiekuna (w przypadku konkursu dla dzieci) . Przesłane materiały oceni kapituła powołana przez organizatora konkursu – Warszawski Instytut Bankowości. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wartobezgotowkowo.pl/konkurs

Organizatorzy konkursu przewidzieli bardzo atrakcyjne nagrody. Do wygrania są m.in. laptop, głośnik bluetooth. Ogólnopolska kampania społeczna „Warto Bezgotówkowo” upowszechnia wiedzę o korzyściach płynących z bezgotówkowych form płatności i zachęca Polaków, aby aktywnie z nich korzystali.


Kampania Warto Bezgotówkowo

Partnerzy Główni

Związek Banków Polskich - Logo

Kampanię wspierają

Diners Club - Logo
Visa - Logo

Inicjator

Koordynator

Patroni medialni

aleBank.pl
Miesięcznik Finansowy BANK - Logo
TV Student - Logo