Startuje Tydzień Płatności Bezgotówkowych 2021

W dniach 18-24 października br. odbędzie się tegoroczna edycja Tygodnia Płatności Bezgotówkowych. Na partnerów i uczestników akcji czekają różnorodne akcje oraz inicjatywy, takie jak m.in. debata ekspertów podczas Forum Usług Płatniczych, ogólnopolski wykład dla studentów czy konferencja prasowa z wynikami badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków”.

Tydzień Płatności Bezgotówkowych odbywa się w ramach programu edukacyjnego „Warto Bezgotówkowo”, który został zainicjowany przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, a koordynowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości. Już od kilku lat partnerem strategicznym programu „Warto bezgotówkowo” oraz prowadzonej kampanii jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Celem inicjatywy jest upowszechnianie obrotu bezgotówkowego, jako nowoczesnej
i bezpiecznej formy płatności wśród osób indywidualnych oraz firm i instytucji akceptujących płatności. Kampania ma na celu zachęcenie Polaków do aktywnego korzystania z płatności bezgotówkowych i wspieranie rozwoju nowoczesnej infrastruktury płatniczej.

Z roku na rok, kampania Warto Bezgotówkowo przyciąga coraz większe grono instytucji oraz partnerów, zainteresowanych popularyzacją wiedzy na temat płatności bezgotówkowych. Są to między innymi banki, organizacje kartowe, uczelnie, samorządy terytorialne oraz media. W tym roku patronem honorowym kampanii zostało Ministerstwo Finansów, a patronami instytucjonalnymi Związek Banków Polskich oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa. Partnerem strategicznym prowadzonych działań jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Do kampanii mogą przystąpić wszystkie podmioty zainteresowane upowszechnianiem wiedzy na temat obrotu bezgotówkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.WartoBezgotowkowo.pl.

KONTAKT:
Warszawski Instytut Bankowości
Julia Dobrzańska – Koordynator Kampanii
Tel. 512458762
e-mail: jdobrzanska@wib.org.pl

Przewiń do góry